Stillingsannoncer sender signaler

Kommunikation og image

Kommunikation som organisationens hjerte

Stillingsannoncer sender signaler

Stillingsannoncer sender signaler

Stillingsannoncer sender signaler,  og de fleste kommunale annoncer fortæller i form og indhold en historie om støv, forstening og kommunefarvet kedsommelighed. Men det passer da ikke, at det er så gråmeleret at arbejde i det offentlige, gør det?

Mens flere og flere private virksomheder bliver bevidste om, hvor vigtig en stillingsannonce er som imageskaber, står det stadig sløjt til i det offentlige.

Det er som om årtiers arbejde med at udvikle den offentlige information og kommunikation er gået sporløst hen over stillingsannoncerne. Mange kommuner arbejder seriøst med serviceinformation og borgerkommunikation, mens der tilsyneladende stadig gribes i gamle skuffer, når der skal annonceres efter  ledere eller medarbejdere. Og det er triste historier, der fortælles om de kommunale arbejdspladser: ”Efter 30 år går vores kommunaldirektør på pension og vi søger derfor hans afløser” lyder en typisk indgangsbøn til en af de kommunale stillingsannoncer, man finder i aviserne eller Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.

En indledning, der måske nok fortæller en historie om tryghed i ansættelsen, men som samtidig oser af stilstand og ”vi plejer”.

Og hvad så? er der formentlig nogle, der tænker. Det handler jo ikke om pop og fancy firefarver, og ”vi får jo ansøgere nok” er ofte hørte indvendinger, hvis man påpeger, at der kan ligge et problem i, at de kommunale stillingsannoncer ser ud, som de gør. Men argumenterne holder ikke vand. Dels er der langt fra status quo til det oversmarte. Dels er det ikke så sikkert, at kommunerne bliver ved med at få ansøgere nok. For ikke at tale om at få de rigtige ansøgere til fremtidens jobs.

Ledelsens ansvar

Selvfølgelig skal stillingsannoncer ikke males med  brede farveladepensler eller fyldes med smarte managementord. Det er slet ikke det, det drejer sig om

Det handler også om at give det tunge, passive sprog et serviceeftersyn og om at overveje skrifttyper og lay-out. Men først og fremmest handler det om at kommunerne betragter ansættelser og dermed stillingsannoncer som et vigtigt anliggende på ledelsesniveau. Fremfor at se det som en ren rutinesag, som en informationsmedarbejder eller assistent kan ekspedere med udgangspunkt i tidligere annoncer.

I disse år hvor moderne tænkende virksomheder er uhyre bevidste om at ansættelsen af medarbejdere med de relevante kompetencer er afgørende for at overleve på et marked under stadig større konkurrence, er også kommunerne nødt til at arbejde langt mere strategisk med deres mission og vision. Og netop ansættelsen af kommende ledere eller nøglemedarbejdere er en god anledning til at stille sig selv en række spørgsmål som: Hvem er vi, hvad står vi for, hvilke værdier arbejder vi for i vores kommune, hvilken kultur ønsker vi at udvikle på arbejdspladsen og hvilke ledere og medarbejdere har vi brug for til at give borgerne den professionelle myndighedsudøvelse og service, de har krav på og ret til?

Fremtidens arbejdskraft stiller krav

Kommunerne er under pres fra mange sider. Hele den offentlige sektor befinder sig i dag i en markedsgørelsesfase, som kræver en helt anderledes service- og modtagerorienteret holdning til  borgerne. Og i løbet af de næste fem-ti år skal i titusindvis af kommunalt ansatte på pension – samtidig med at det er små ungdomsårgange, der søger ud på arbejdsmarkedet. Og skal kommunerne have fat i fremtidens arbejdskraft, må der en helt anden bevidsthed til end den, der i dag kommer til udtryk i langt de fleste kommunale stillingsannoncer.

Signaler om kommunale stillinger som nogle, man har indtil folkepensionen sælger ikke mange billetter til fremtidens dygtige og kræsne ledere og medarbejdere. Det ansøgerne i dag finder attraktivt er tværtimod udfordringer, fleksibilitet, mulighed for faglig og personlig udvikling og det at man med sin arbejdsindsats kan være med til at ”gøre en forskel”. Skal kommunerne have en chance for at få fat i de kommende, krævende og kompetente ledere og medarbejdere, er det altså anderledes historier, der skal fortælles i de stillingsannoncer, der slås op: Historier om hvad kommunen står for, hvilket borger- og medarbejdersyn, man arbejder udfra, hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder, der er på arbejdspladsen og i det enkelte job. Målrettet modtageren. Formidlet kort og præcist. Renset for såvel kancellisprog som popord.

.Kronik i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner august 1998