Værdigrundlag og prispolitik

Nebelong Kommunikation er en konsulent- og kursus- virksomhed, der arbejder med strategisk kommunikation.

At arbejde strategisk med image og kommunikation bliver mere og mere vigtigt.                                                        Det handler også om at arbejde med pressepolitikker, men det handler især om at tage udgangspunkt i virksomhedens fortælling, dvs. dens værdier og holdninger: Hvilke forestillinger har kunder, medarbejdere, investorer og andre interessenter om virksomheden? Hvad er virksomheden kendt for i dag, og hvad ønsker den at være kendt for i fremtiden? Hvilken kultur, hvilke myter og hvilke fortællinger er der i og om virksomheden i dag. Og hvordan kan kommunikation understøtte udviklingen af de ønskede fortællinger, så virksomheden når sine mål?

Sådan arbejder Nebelong Kommunikation

Nebelong Kommunikation arbejder ud fra en helheds- og procesorienteret tilgang til kommunikation, hvor topledelsen er ansvarlig for virksomhedens kommunikation, og hvor kommunikation er et middel, der understøtter ledelse. Ledelse, kultur, organisation og kommunikation kan ikke adskilles, og intern og ekstern information må ses i sammenhæng: Som integreret information og kommunikation.

Når man vil udarbejde informationsstrategier og –politikker starter det ideelt set med en analyse af virksomhedens nuværende profil, image og kultur. Først derefter udvikles de kommunikationsprincipper, værdier og holdninger, der skal arbejdes ud fra, og de konkrete kommunikationsopgaver diskuteres og prioriteres. Det kan være opbygning af interne kommunikationsnetværk eller udvikling af intranet. Af kriseberedskab eller pressedatabaser. Medietræning eller udarbejdelse af sprogpolitikker. Og det kan være en samlet kommunikationsstrategi, der indebærer en lang række politikker, planer og konkrete værktøjer.

Opgaver og metode

Nebelong Kommunikation arbejder såvel med at udvikle, implementere og evaluere kommunikationsstrategier som med mere ad-hoc-prægede opgaver.

Nebelong Kommunikation ejes af Lisbeth Nebelong, uddannet journalist og Master of Public Management, MPM, og med praktisk ledelses- og kommunikationserfaring fra en stilling som souschef i DSB’s pressesektion samt som informationschef i Kommunernes Landsforening.

Hun har arbejdet med ledelse og medarbejderudvikling som leder af Den journalistiske Efteruddannelse i København og været konsulent i medarbejdersamtaler for Dansk Journalistforbund, og hun har sammen med bl.a. professor Steen Hildebrandt stået for diplomuddannelsen i informationsjournalistik på Danmarks Journalisthøjskole.

Hendes arbejdsmetode er karakteriseret ved en journalistisk, engageret uimponerethed kombineret med den analytiske, metodiske tilgang til opgaverne, hun har tilegnet sig gennem master-uddannelsen og dennes fag som politologi, evaluering og policy-analyse, organisationsteori, kommunikation og markedsføring samt strategisk ledelse. Hun har desuden gennemført en række kurser i systemisk organisationsteori og metode og har i  2001 og 2002 deltaget i et supervisionsforløb hos Peter Lang fra KCC i England . Se evt. Lisbeth Nebelong.

Nebelong Kommunikation har et stort netværk og inddrager gerne andre relevante rådgivere og undervisere ved større arbejdsopgaver.

Prispolitik

Nebelong Kommunikation udarbejder gerne et pristilbud med en maksimumpris, beregnet ud fra det timeforbrug, der skønnes nødvendigt ved en opgave. Hvis timeforbruget bliver mindre end det skønnede, reduceres prisen tilsvarende.

Timeprisen er 1.250 kr. ekskl. moms. 
Visse foredrag er momsfri.

Timeprisen gælder undervisning, konsulentarbejde og den del af forberedelsen, som er specielt rettet mod opgaven, f.eks. gennemgang af kursusdeltageres skriftlige materialer mm. Den øvrige del af forberedelsen er inkluderet i timeprisen. 

Priserne i hovedstadsområdet ekskl. evt. særlig forberedelse er:

Undervisning, foredrag m.m.

1 time: 6.500 kr. Yderligere timer: 1.250  kr. pr. time 

Fire timer: 9.000 kr
En dag: 14.000 kr.

Møder  m.m.

1 time: 2.500 kr. 
Yderligere timer: 1.250 kr. pr. time 

Priserne på øvrige Sjælland og Fynekskl. evt. særlig forberedelse er:

Undervisning, foredrag m.m.

1 time: 7.500 kr.  plus transport
Yderligere timer: 1.250 kr. pr. time 

Fire timer 10.000 kr.
En dag: 15.000 kr. plus transport

Møder  m.m.

1 time: 3.750 kr. Yderligere timer: 1.250 kr. pr. time plus  transport

Priserne i Jyllandekskl. evt. særlig forberedelse er:

Undervisning, foredrag m.m.

1 time: 9.000 kr.  plus transport
Yderligere timer: 1.250 kr. pr. time 

Fire timer 11.000 kr En dag: 16.000 kr. plus transport

Møder  m.m.

1 time: 6.000 kr. Yderligere timer: 1.250 kr. pr. time plus transport

Almindelig forberedelse er inkluderet i prisen.