En sund organisationskultur

Skab en positiv og effektiv kultur, der fremmer engagement og arbejdsglæde

Målgruppe:

Ledere, personalegrupper m.fl., der ønsker at arbejde med at udvikle og forbedre kulturen på arbejdspladsen

Formål:

At bevidstgøre om kulturer og deres betydning i organisationer og at udvikle den enkeltes evne til at forstå, hvordan og hvorfor eventuelle uhensigtsmæssige mønstre opstår. Om metoder til at omdanne og udvikle arbejdsprocesser og skabe effektive, dynamiske og positive arbejdskulturer.

Indhold:

Mange arbejdspladser domineres af en kultur, hvor kreativiteten dræbes af mangel på struktur og manglende bevidsthed om formålet med arbejdsprocesser. Det betyder, at der bruges unødig energi på processer, der ikke er konstruktive i forhold til arbejdsopgaverne. Til ulempe for den enkelte og til skade for organisationen, effektiviteten og samarbejdsklimaet. Kurset handler om organisationskultur og om hvordan man flytter fokus fra problemer til muligheder. Om at forstå gruppeprocesser og om at styre møder og samarbejde mere effektivt, samtidig med at respekten for den enkelte bevares. Og det handler om at blive bedre til at lytte, til at sige sin mening samt om at tage medansvar for at skabe en bedre arbejdskultur.
Kurset veksler mellem korte teoretiske oplæg og praktiske cases.

Emner:

  • Organisationskultur i teori og praksis
  • Stærke og svage kulturer
  • Organisationskultur og etik 
  • Skab energi, kreativitet og arbejdsglæde
  • Lær at forstå gruppeprocesser
  • Bliv bedre til at tackle forandringer
  • Vær med til at forbedre samarbejdskulturen på arbejdspladsen
  • Bliv bedre til at udnytte egne og andres stærke sider

Tid: 2 dags kursus, evt. opholdskursus

Max. 12 deltagere