Præsentationsteknik

Bliv bedre til mundtlig formidling og præsentation 

Målgruppe

Alle, der arbejder med mundtlig formidling som f.eks. foredrag eller fremlæggelse af fagligt stof, og som ønsker at udtrykke sig mere forståeligt, levende og interessevækkende i forhold til forskellige målgrupper.

Formål

Formålet med kurset er at introducere journalistiske og retoriske metoder og teknikker, der gør mundtlig formidling og præsentation mere spændende.

Det handler om at blive mere bevidst om, hvad man vil sige, hvordan man opbygger et foredrag eller en præsentation og hvordan man undgår ”støj” i kommunikationen. Og det handler om at fokusere på modtagerne og om at mestre nogle enkle teknikker, der på én gang gør præsentationen mere målrettet og inspirerende.   

Indhold

Kurset veksler mellem korte oplæg og praktiske øvelser i, hvordan man opbygger og præsenterer fagligt stof.

Deltagerne introduceres til og arbejder med journalistiske genrer og virkemidler og lærer at afpasse sprog og stil i forhold til forskellige målgrupper.

Der arbejdes med coaching og supervision, og der er mulighed for konstruktiv og individuel feed-back på de mundtlige præsentationer.

Emner

  • Find dit hovedbudskab og fortæl det levende

  • Fokuser på modtagerne

  • Logos, etos og patos

  • Kropssprog og prosodi

  • Sproget som billedskaber

  • Fortælle-tekniske fif, der virker

  • AV-midler hvornår og hvordan?

  • Ti gode råd om præsentationer

 

 

Deltagerantal: Max. 10

Varighed: 1 dag

Underviser: Lisbeth Nebelong, journalist & MPM