Udviklingssamtaler

MUS-samtalen og ”den vanskelige samtale”

Målgruppe

Ledere på alle niveauer, der skal i gang med at holde medarbejdersamtaler eller som ønsker at blive bedre til at tackle vanskelige samtaler i forbindelse med f.eks. fratrædelse, medarbejdere, der er langvarigt syge, har alkoholproblemer eller lign.

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en indføring i begreberne medarbejdersamtale og ”den vanskelige samtale” samt at blive klædt på til at føre sådanne samtaler.

Det handler om at blive mere bevidst om det samtalerum, der skal bygges op, om at lytte, og om forstå og at kunne benytte nonverbal kommunikation - uden at manipulere med den, man er i dialog med.

Indhold

Kurset veksler mellem korte oplæg og praktiske øvelser i at føre medarbejdersamtaler.

Deltagerne introduceres til og arbejder med forskellige former for samtaler og lærer gennem forskellige realistiske cases at afpasse sprog og stil i forhold til forskellige former for samtaler.

Der arbejdes med coaching og supervision, og der er mulighed for konstruktiv og individuel feed-back, der udvikler den enkeltes måde at føre samtaler på.

Emner

  • Medarbejdersamtalen: Hvor, hvornår, hvordan og hvorfor?

  • Den vanskelige samtale

  • Samtalens etik

  • Kunsten at lytte

  • Kropssprog og prosodi

  • Undgå faldgruberne